Låneförmedlare

Låneförmedlare är inte långivare (kreditgivare) själva. Men de förmedlar lån via samarbeten med ett flertal banker. Tjänsten handlar alltså om att jämföra och förmedla lån till privatpersoner. Detta ofta från upp till 20 banker.

Att använda sig av en låneförmedlare är gratis och ökar chansen till att få en lägre ränta på sitt privatlån.

Ta lån via låneförmedlare

Några av de mer kända låneförmedlarna i Sverige är Zmarta, Freedom Finance och Advisa. Alla erbjuder en näst intill identisk tjänst. Det som skiljer dem åt är främst hur många, samt vilka, banker de samarbetar med.  Det som sker är följande:

Första steget är att en person fyller i en låneansökan till företaget. Detta genom att ange önskat belopp, önskad amorteringstid sam en del personuppgifter. Denna ansökan skickas sedan in till låneförmedlaren digitalt. Det går även att göra ansökan via telefon eller via brev men då krävs oftast en viss identifiering av personen. Om signering sker med Bank-ID sker identifieringen snabbt digitalt.

Låneförmedlaren hjälper dig att jämföra räntor

Andra steget är att företaget ansöker om en kreditupplysning på personen som vill ha lånet. Sedan skickas informationen från låneansökan samt informationen från kreditupplysningen vidare till samtliga anslutna banker.

Tredje steget är att bankerna avgör om de vill erbjuda ett låneförslag och i så fall till vilken ränta. De banker som vill erbjuda förslag skickar tillbaka dessa inom 24 timmar. Det gör att personen som ansöker om lån via låneförmedlaren har ett stort utbud av förslag inom ett dygn. Även om låneförmedlaren samarbetar med 20 banker så betyder det alltså inte per automatik att det kommer att komma 20 låneförslag. Allt handlar om personens ekonomiska situation, lånebelopp, amorteringstid m.m.

Fjärde steget är att personen sedan kan ställa alla förslag mot varandra och välja vilken av dessa banker som lånet ska tecknas på. Skuldebrevet signeras, skickas in och pengarna betalas ut.

Fördelar med låneförmedlare

Fördelarna med låneförmedlare är att det är så extremt snabbt samt att bara en kreditupplysning tas.

Tidsmässigt sparas flera timmar på att låta låneförmedlaren sköta kontakt med banken och sedan presentera relevanta låneförslag. Detta istället för att själv kontakta varje bank, fylla i låneansökan hos varje bank och sedan ställa svaren mot varandra.

Att enbart en kreditupplysning tas är även det en fördel. En person som har ett stort antal kreditupplysningar kan få det svårare att få låneansökningar beviljade. Att då enbart ha en kreditupplysning är betydligt bättre än om hela 20 kreditupplysningar finns. Den som själv tar kontakt med 20 banker och gör enskilda ansökningar kommer nämligen att få lika många upplysningar som låneansökningar som genomförs.

Snabbare, större chans att få lån och enklare. Det är fördelarna sammanfattat.