Bolån

Bolån tecknas i regel när en bostad ska köpas. Det blir därmed ett sätt att finansiera bostadsinköpet. Bolån kännetecknas av stora belopp, låg amortering och låg ränta.

1.      Stora belopp

Hur stort belopp ett bolån kan tecknas på avgörs av två faktorer, bostadens värde och låntagarens kreditvärdighet.

Bostadens värde

Ett bolån får maximalt vara på 85 % av bostadens värde. Det innebär att om en bostad planeras köpas för 2 miljoner kommer låntagaren att kunna teckna ett bolån på 1 700 000 kronor.

Kreditvärdighet

I exemplet ovan skulle bolånet kunna tecknas på 1 700 000 kronor. Men det är inte säkert att banken godkänner så stort belopp. De gör nämligen alltid en kreditbedömning där beräkningar sker utifrån schablonbelopp. Uträkningen påvisar om låntagare har inkomster som förväntas kunna täcka lånekostnaden.

Är det två personer som tecknar bolånet kan lånebeloppet höjas något. Detta utifrån att banken ser till bägge dessa personers totala kreditvärdighet.

2.      Låg amortering

Hur stort belopp som måste amorteras beror på amorteringskravet och lånets belåningsgrad. Med belåningsgrad menas förhållandet mellan lånebeloppet och bostadens värde. Är bostaden värd 3 miljoner och lånet är på 1,5 miljoner är belåningsgraden 50 %.

Belåningsgrad 0 – 50 %

Nu behövs inte någon amortering ske enligt amorteringskravet. Det är helt upp till banken att erbjuda amorteringsfritt eller ändå kräva att viss amortering behöver ske årligen.

Belåningsgrad 50 – 70 %

Vid denna nivå krävs att 1 % av hela lånebeloppet amorteras årligen. Det innebär att ett bolån på 1 000 000 kronor behöver återbetalas med minst 10 000 kronor per år.

Belåningsgrad 70 – 85 %

Med denna belåningsgrad blir kravet istället 2 %. Med ett lån på 1 000 000 kronor krävs alltså årlig amortering på minst 2 %.

Extra amortering utifrån skuldkvot

De som har skuldkvot på minst 4,5 behöver betala ytterligare 1 % i amortering. Med skuldkvot menas förhållandet mellan lånebeloppet och familjens totala årliga inkomst. Om årsinkomsten är 100 000 kronor och lånet på 450 000 kronor blir alltså skuldkvoten 4,5.

Som mest kan alltså amorteringskravet kräva att en låntagare behöver betala 3% av lånebeloppet varje år.

3.      Låg ränta,

Bolån kännetecknas även av en mycket låg ränta. Detta i förhållande till exempelvis privatlån eller kontokrediter. Orsaken är att banken har en säkerhet i bostaden. På övriga låneformer, för privatpersoner, finns ingen säkerhet vilket därmed banken måste kompensera med högre ränta. Ett litet undantag är billån där bilen i vissa fall kan användas som säkerhet. Som låntagare finns möjlighet att välja mellan rörlig eller bunden ränta vilka har olika fördelar/nackdelar.

Rörlig ränta

Den rörliga räntan kan ändras var tredje månad. Att välja detta alternativ innebär alltså en större risk än att ha bunden ränta. Men historiskt har det varit det bästa, ekonomiska, valet. Dessutom finns en fördel att bankernas olika bolåneräntor årligen kan jämföras och lånet flyttas om lägre ränta ges av annan bank.

Bunden ränta

Bunden ränta innebär att låntagaren är lovad en viss räntenivå under hela bindningstiden. Det skapar en trygghet att veta vad lånet exakt kommer att kosta. Men lånet kan då inte flyttas under hela denna bindningstid och i vissa fall kan det bli betydligt dyrare än rörliga alternativet.